طراحی آگهی های تبلیغاتی

طراحی آگهی های تبلیغاتی توسط سایت بیستانه

1- نباید حاشیه بروید بهتر است همان اول متن آگهی تبلیغاتی به موضوع اصلی اشاره کنید. 2- بهتر است در متن آگهی تبلیغاتی کلی گویی نداشته باشید. سعی کنید حرف‌هایتان را با دلیل و مدرک بیان کنید البته با شیوه‌ای دوستانه که خواننده را ترغیب به خواندن کل متن آگهی کنید نه اینکه باعث شود برای […]

سناریو: در سناریو مشخص می‌کنید که آگهی برای کدام بخش از مخاطبانتان طراحی شده است و قرار است کدام ویژگی محصول شما را بیشتر معرفی کند. سایز و قطع،  عمودی و افقی بودن فضای تبلیغاتی بسیار مهم است. اگر قرار است آگهی در رسانه‌ای چاپی قرار بگیرد، محل چاپ آگهی نیز بسیار اهمیت دارد. لوگو: […]