بیشتر کتابهای مدیریتی که تاکنون در ایران ترجمه و منتشر شده است مبتنی بر قواعد کسب وکار در کشورهای پیشرفته می باشند. این کتابها را اساتید دانشگاه های برتر جهان یا مدیران و مشاوران شرکت های بزرگ بین المللی نوشته اند. آموزه های آنها مبتنی بر تجارب و الگوهای مدیریت در کشورهای توسعه یافته است. یعنی جایی که زیرساخت های متعددی در آن وجود دارد و نهادهای مختلف در آن شکل گرفته اند. به همین خاطر همواره این تردید مطرح می شود که تا چه حد ایده ها، متدولوژی ها و مفاهیمی که این کتابها توصیه می کنند در سایر کشورها قابل پیاده سازی هستند.

خلاصه کتاب استراتژی های کسب و کار در بازارهای نوظهور

نویسندگان این کتاب که از اساتید دانشگاه هاروارد هستند خود نیز به ناکارآمدی برخی از این تألیف ها در بازارهای نوظهور واقفند. آنها با درک تفاوت کار در این کشورها و مطرح کردن بحث خلأهای نهادی، تفاوتهای اصلی در زیرساخت ها و اقتضائات بازارهای رشد یافته غربی و بازارهای نوظهور را بیان می کنند و با ارائه مثالهای کاربردی از شرکت های چند ملیتی فعال در بازارهای نوظهور و شرکتهای برخاسته از این بازارها، ایده ها و را ه حل هایی کاربردی ارائه می دهند.

علت انتخاب خلاصه این کتاب نیز نگاه ویژه ی این کتاب و مثالها و موردهایی است که توسط این اساتید ارائه می شود.

دانلود کتاب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به کانال تلگرامی کانال تلگرام بیستانه بپیوندید

کانال تلگرام بیستانه